O programie

W Roche wierzymy, że Nauka Ratuje Życie. Dlatego od 2017 roku realizujemy w Polsce szereg inicjatyw, których wspólnym mianownikiem jest innowacja. Naszym celem jest stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, rozwój i nauki, transfer know-how oraz działanie na rzecz poprawy warunków leczenia polskich pacjentów. Urzeczywistniamy go poprzez inwestycje i partnerską współpracę z szeregiem instytucji publicznych i prywatnych.

Jesteśmy przekonani, że działania edukacyjne, wsparcie naukowców oraz właściwie ukierunkowane zaangażowanie finansowe, umożliwiające m.in. zatrudnianie setek wysoko wykwalifikowanych osób, pozwolą stale poprawiać sytuację pacjentów oraz zwiększą innowacyjność polskiej gospodarki.

Dowiedz się więcej

W Roche wierzymy,że nauka ratuje życie