Warszawskie Centrum Onkologii-Instytut wspólnie z firmą Roche Polska otwierają Centrum Naukowo-Przemysłowe, w którym prowadzone będą badania przedkliniczne. Ich efektem mają być nowe leki i metody leczenia nowotworów. Centrum Naukowo-Przemysłowe (CNP), które powstaje przy warszawskim Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie to przykład współpracy sfery nauki i biznesu. Projekt jest realizowany wspólnie z Roche Polska.