Uniwersytet Warszawski zawarł porozumienie z firmą Roche Polska, światowym liderem innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego. Dzięki współpracy, w ramach utworzonego w tym roku Inkubatora UW, powstanie BioMed Academy – autorski program akceleracyjny dla studentów, doktorantów i pracowników UW. To innowacyjna forma współdziałania uczelni i biznesu, w ramach której – obok edukacyjnego i praktycznego bloku dydaktycznego – opracowana zostanie ścieżka rozwoju projektów z obszarów biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki.