Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Uniwersytet w Lozannie oraz Instytut Badań nad Nowotworami Ludwig Institute staną się partnerami i będą wspólnie pracować nad tworzeniem nowych, innowacyjnych leków w Polsce.

– Współpraca Centrum Onkologii z zagranicznymi partnerami to możliwość wymiany doświadczeń z kluczowymi światowymi instytucjami badawczymi specjalizującymi się w immunoterapii oraz terapii spersonalizowanej nowotworów – mówi Aleksander Sowa, dyrektor ds. strategii i rozwoju portfolio w Roche Polska.