PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest organizacją badawczo-rozwojową, nastawioną na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. W tym tygodniu podpisał umowę z Roche. Na czym polegać ma współpraca?

W ramach zawartego porozumienia partnerzy zadeklarowali współpracę na rzecz rozwoju biotechnologii i profilowania genomowego w Polsce, których beneficjentem będą polscy pacjenci.