W ciągu pierwszego roku działalności Oddziału Badań Wczesnych Faz Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z innowacyjnych, niedostępnych do tej pory w Polsce terapii skorzystało już 125 pacjentów. Dziś (10 lipca) podsumowano dotychczasowe efekty działania tego oddziału.

Pierwszy i jak dotąd jedyny ośrodek badań wczesnych faz w obszarze onkologii prowadzi już dziewięć badań I/II fazy leków ukierunkowanych molekularnie, a w najbliższych tygodniach rozpocznie dwa kolejne badania. Po spełnieniu określonych kryteriów kwalifikowani są do nich chorzy, dla których wyczerpały się już standardowe metody leczenia. Badania wczesnych faz są dla nich niepowtarzalną szansą na dostęp do najnowocześniejszych terapii, które nie są jeszcze zarejestrowane ani finansowane ze środków publicznych.