Edukacyjne sale do podań leków dla dorosłych pacjentów z SM

Druga edycja projektu skierowana jest do pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM). Biorą w nim udział szpitale realizujące program leczenia choroby w tzw. II linii. Partnerami akcji są zaś Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, SM-Walcz o Siebie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Copernicus College (pierwsza w Polsce platforma MOOC – masowych otwartych kursów on line).

Inicjatywa nie ogranicza się tylko do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa w trakcie czasochłonnego podania leku, ale ma na celu także zwiększenie świadomości, edukację i motywację do dalszej walki z chorobą. Dlatego bacznie zwracaliśmy uwagęna jakość przygotowywanych materiałów edukacyjnych.

Pacjentom zostały udostępnione dwa pakiety. Pierwszy dotyczy leczenia stwardnienia rozsianego i życia z chorobą – nad jego wartością merytoryczną oraz nad tym, aby zawarte w nim informacje były ciekawe i użyteczne dla chorych czuwa Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz organizacje pacjenckie: PTSR oraz SM Walcz o Siebie. Drugi został opracowany przez Copernicus College i zawierał cztery kursy poruszające kwestie choroby w szerszej perspektywie (aspekty psychologiczne, emocjonalne, a także zagadnienia związane z funkcjami poznawczymi i językowymi).

Dostęp do ich papierowej i elektronicznej wersji pacjenci (a także ich bliscy) mają w szpitalnych salach i w swoich domach za pośrednictwem internetu. Po skończeniu kursu otrzymują stosowny certyfikat. Jest to możliwe dzięki szerokim funkcjonalnościom Copernicus College , których autorami są wykładowcy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.