I filar - gospodarka

Jesteśmy partnerami polskich ośrodków badawczych oraz tworzymy w Warszawie i Poznaniu komórki zajmujące się obsługą globalnych struktur Roche. Dajemy pracę tysiącom ludzi w Polsce. W samym 2018 roku zainwestowaliśmy tutaj w działalność badawczo-rozwojową ok. 700 mln. zł.

II filar - nauka

Współpracujemy zarówno z instytutami naukowymi, jak i uczelniami wyższymi. Jesteśmy przekonani, że źródłem innowacji jest nie tylko ścisła współpraca specjalistów, ale także dbałość, by jeszcze na etapie studenckim zagwarantować młodym naukowcom szerokie możliwości rozwoju.

III filar - pacjenci

W Roche pacjent zawsze pozostaje w centrum uwagi. Dla niego badamy nowe terapie i leki. Dokładamy równocześnie starań, by proces leczenia był dla niego jak najmniej uciążliwy, dlatego rozwijamy m.in. naszą inicjatywę tworzenia nowoczesnych, edukacyjnych sal podań leków.


O programie

Innowacje mamy w genach

W Roche wierzymy, że nauka ratuje życie.

Projekt Nauka Ratuje Życie, który realizujemy w Polsce od 2017 r. to szereg inicjatyw, których wspólnym mianownikiem jest innowacja. Ich celem jest stymulowanie rozwoju polskiej gospodarki, rozwój nauki i transfer know-how.

Inwestujemy w badania i rozwój oraz rozwijamy unikatowe ośrodki, takie jak np. Oddział Badań Wczesnych Faz, dzięki czemu stwarzamy polskim naukowcom szanse na uczestniczenie we wszystkich etapach tworzenia nowego leku.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, a owocem naszej kooperacji są m.in. takie inicjatywy jak:

  • BioTech Leaders Academy, gdzie zajmujemy się akceleracją pomysłów młodych naukowców Uniwersytetu Warszawskiego
  • oraz realizacja doktoratów wdrożeniowych z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, dzięki którym doktoranci od samego początku swoich badań mają unikalną możliwość weryfikacji wypracowanych idei w biznesie.

Inicjując program, otworzyliśmy edukacyjne sale do podań leków dla najmłodszych pacjentów, aby zaszczepić w nich zainteresowanie medycyną i przybliżyć świat wielkiej nauki. Obecnie kontynuujemy projekt modernizacji sal, włączając do niego również dorosłych pacjentów.

Jesteśmy przekonani, że działania edukacyjne, wsparcie naukowców oraz odpowiedzialne inwestycje, które pozwalają na zatrudnienie setek wysoko wykwalifikowanych osób, pozwolą stale poprawiać sytuację pacjentów oraz zwiększą innowacyjność polskiej gospodarki.

Z roku na rok udaje nam się pokonać coraz więcej chorób. Niektóre schorzenia, które jeszcze niedawno uznawaliśmy za śmiertelne, dziś stają się przewlekłymi. Żyjemy coraz dłużej. Wszystko to zawdzięczamy innowacjom w nauce i postępowi medycyny.

Innowacje mamy w genach. Historia Roche to ponad 100 lat ciągłych starań o poprawę sytuacji pacjentów. To w naszych laboratoriach powstały przełomowe terapie w zakresie zaburzeń stanu psychicznego, raka piersi, raka jelita, raka płuca, stwardnienia rozsianego, czy też hemofilii. To w głowach naszych naukowców pojawiły się idee nowych i wygodniejszych form podania leków, czy też zupełnie nowych mechanizmów działania terapii biologicznych.