Wsparcie przełomowego wynalazku zespołu z Uniwersytetu Warszawskiego

W 2016 roku Roche zainwestował 310 mln dolarów w przełomowe odkrycie polskich badaczy dot. sposobu stabilizacji i zwiększenia produktywności mRNA, które przybliży nas m.in. do możliwości projektowania tzw. szczepionek przeciwnowotworowych.

mRNA to cząsteczki, będące kopią niewielkich fragmentów DNA, które przenoszą informację genetyczną dotyczącą syntezy niezbędnych nam do funkcjonowania białek. Mechanizm służy nam np. do rekonstrukcji poszczególnych tkanek. Informacja może być jednak zmodyfikowana tak, by organizm wytworzył białka zdolne do skuteczniejszej walki z nowotworem. Problemem w wykorzystaniu w tym celu mRNA była do tej pory szybkość, z jaką ulega ono rozpadowi oraz niska produktywność. Receptę na niego znalazł zespół pod przewodnictwem prof. Jacka Jemielitego z Uniwersytetu Warszawskiego, modyfikując mRNA w taki sposób by spowolnić jego degradację a zwiększyć produktywność.

Odkrycie zespołu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otwiera drzwi do indywidualizacji immunoterapii, a zatem jeszcze bardziej precyzyjnego opracowywania leków dla konkretnych chorych. Sam proces komercjalizacji tego odkrycia to bez wątpienia znakomity przykład jak współpraca na szczeblu międzynarodowym oraz współdziałanie nauki i biznesu mogą przekładać się na tworzenie innowacji i budowanie polskiej gospodarki opartej na wiedzy.

Dr Aleksander Sowa

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Portfolio w Roche Polska


Wynalazek polskich uczonych otwiera drzwi dla rozwoju współczesnej medycyny ukierunkowanej m.in. na projektowanie szczepionek przeciwnowotworowych. Dzięki zaangażowaniu Roche odkrycie ma szansę zostać wykorzystane w przyszłości w leczeniu nowotworów.Jest to jedna z wielu naszych inicjatyw, zmierzających do zwiększenia możliwości rozwoju polskiej nauki i innowacyjności polskiej gospodarki.

Wierzymy, że rozwój nauki to inwestycja w naszą wspólną przyszłość. Dostrzegamy również ograniczenia organizacyjne z jakimi spotykają się polscy naukowcy, dlatego staramy się poprzez dawać większe możliwości rozwoju polskiej medycynie. Realizujemy szereg projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, których celem jest wzmacnianie innowacyjności naszej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że współpraca z ośrodkami naukowymi, to wyjątkowa szansa na rozwój dla polskich naukowców.