BioMed Academy

Współpraca z ośrodkami naukowymi i wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań z zakresu medycyny są dla nas priorytetem. Właśnie dlategowraz z Uniwersytetem Warszawskim w ramach Inkubatora UW, dajemy studentom i młodym naukowcom przestrzeń do kreacji wizji, ich weryfikacji i urzeczywistniania.

Inkubator poza otwartą przestrzenią dla rozwijania swoich pasji, oferuje studentem również szereg kursów i szkoleń. Wspólnie stworzyliśmy m.in. innowacyjny projekt kurs BioTech Leaders Academy, czyli serię warsztatów dla wybranej grupy studentów, którego celem jest pomoc w rozwoju pomysłów i interdyscyplinarnych projektów z obszarów biotechnologii, farmacji, medycyny i bioinformatyki oraz Skillsbox, czyli szereg pojedynczych szkoleń z konkretnych zagadnień, na które mogą zapisać się wszyscy studenci.

Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebne są zmiany w systemie edukacji studentów. Uczelnie muszą iść z duchem czasu, by ich absolwenci, wchodząc na rynek pracy, byli nie tylko samodzielni i doskonale przygotowani, ale także przedsiębiorczy i konkurencyjni. Uniwersytet bez wątpienia podąża tą drogą. Zmiany, które wdrażamy dostrzega również otoczenie rynkowe, czego przejawem jest zawiązanie współpracy z jedną z największych na świecie innowacyjnych firm farmaceutycznych, Roche Polska. Porozumienie to ma także wymiar symboliczny – pokazuje bowiem, że na polskich uczelniach mogą zachodzić potrzebne i oczekiwane zmiany.

Prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego


Kurs BioTech Leaders Academy trwa siedem tygodni i uczestniczy w nim 20 osób, które musiały przed jego rozpoczęciem przejść proces rekrutacji. Zapewniło to bardzo wysoki poziom zajęć i zaangażowania grupy. Wiele ze znajomości zawartych na Akademii może się dzięki temu przełożyć na dalszą współpracę w różnych obszarach nauki.

Celem Akademii jest danie szansy młodym badaczom z solidnym zapleczem akademickim na zdobycie umiejętności biznesowych i miękkich. Warsztaty prowadzą wybitni fachowcy ze swoich dziedzin, w tym wielu pracowników Roche. Na zajęciach są poruszane zagadnienia związane m.in. z metodami projektowania innowacyjnych produktów, zarządzaniem projektami czy z rozwiązaniami prawnymi w branży biotechnologicznej. Wszystkie kwestie zostały przedstawione w praktyczny sposób, dzięki czemu uczestnicy mogą bez przeszkód zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.

Każda z edycji BioTech Leaders Academy jest dla mnie niesamowicie odświeżającym przeżyciem. Myślę, że warsztatowość to jest bardzo mocny element Akademii. Warsztaty, dyskusja, pytania – uczestnicy mają szansę na pociągnięcie zajęć w kierunku, który ich interesuje. (…) Jestem przekonany, że Akademia pozwoli uczestnikom otworzyć uczestnikom w jakimś stopniu nowe horyzonty i poszerzyć ich obszar myślenia.

Wiktor Janicki

Dyrektor Generalny Roche Polska


Roche jest partnerem merytorycznym Inkubatora i zapewniamy doradztwo ekspertów z dziedzin zarządzania projektami, marketingu i biotechnologii oraz jest sponsorem grantów przyznawanych przez Inkubator w ramach Laboratorium Pomysłów.