Projekty naukowo-badawcze w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego

Na mocy zawartej umowy Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Roche Polska realizować będą wspólne projekty naukowo-badawcze w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach współpracy uruchamiany jest m.in. program doktoratów wdrożeniowych, mający na celu stworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy uczelnią i firmą. Specjaliści z Roche Polska wspólnie z naukowcami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą opracowywać projekty poszukujące nowych rozwiązań oraz odpowiednich zasobów wspierających zrównoważony rozwój opieki zdrowotnej.

Rola ośrodków akademickich jest nieoceniona, nie tylko w budowaniu przyszłej kadry naukowej, ale także jako partnera w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ochronie zdrowia. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, uruchamiamy pierwszy program doktoratów wdrożeniowych. To program, który realnie wspiera dywersyfikację gospodarki oraz reorientację w kierunku tworzenia usług o wysokiej wartości wytyczoną w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Agnieszka Kosowska

Dyrektor ds. Prawnych i Komunikacji w Roche Polska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest w czołówce polskich uczelni medycznych mających wkład w rozwój innowacji w ochronie zdrowia i kreowaniu rozwiązań na rzecz systemu opieki zdrowotnej. Szerokie oświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu projektów w obszarze opieki koordynowanej i telemedycyny uczyniły z Uniwersytetu naturalnego partnera do współpracy publiczno-prywatnej. Dodatkowym atutem uczelni okazało się być rozbudowane zaplecze technologiczne i intelektualne w zakresie działalności klinicznej i badawczej oraz prowadzenie programów innowacyjnych i edukacyjnych we współpracy z EIT Health – międzynarodowym konsorcjum skupiającym ponad 140 partnerów z 14 państw Europy.

(…) Silni partnerzy to gwarancja innowacyjności i wysokiego poziomu naukowego projektów realizowanych w ramach tzw. trójkąta wiedzy, obejmującego edukację, badania i innowacje. Projekty naukowe w myśl tej zasady powinny znaleźć swoją kontynuację we współpracy z biznesem, przy próbie znalezienia ich zastosowania w medycynie czy w systemie ochrony zdrowia. Współpraca z Roche Polska zwiększą nasz potencjał w tym zakresie.

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Medyczny w Łodzi