Badania kliniczne w Polsce

Badania kliniczne pozwalają na rozwój nowych, skutecznych i bezpiecznych dla pacjenta leków. Roche od lat jest firmą skoncentrowaną na wynajdywaniu nowych, innowacyjnych leków, dlatego jednym z najważniejszych obszarów jego działalności jest prowadzenie badań klinicznych na całym świecie. Większość z takich międzynarodowych programów jest realizowane także w Polsce – przez polskich naukowców, z udziałem polskich pacjentów. Wiele z nich jest stąd również zarządzanych natomiast, ponieważ w Warszawie swoją siedzibę ma Regionalne Centrum Badań Klinicznych dla Europy Środkowo-Wschodniej, które zawiaduje próbami klinicznymi w jedenastu krajach. Polska odgrywa w ten sposób znaczącą rolę w globalnej strategii rozwoju produktów Roche.

Proces kreatywnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań znoszących bariery w ochronie zdrowia, a zwłaszcza w dostępie do nowoczesnych terapii, jest sercem działalności firmy Roche. Dzięki badaniom klinicznym rozwijamy nowe dziedziny nauki, pomagamy w transferze know-how i tworzymy gospodarkę opartą na wiedzy. (…) Dostarczając szpitalom innowacyjne leki, wypracowujemy zyski, które następnie inwestujemy globalnie i lokalnie w badania i rozwój nowych terapii, ale też w programy wsparcia ważnych inicjatyw środowiska medycznego, edukację lekarzy i projekty realizowane przez organizacje społeczne.

Wiktor Janicki

Dyrektor Generalny Roche Polska


W Polsce od 1999 roku Roche zrealizował 450 programów badań klinicznych z udziałem 22 tys. pacjentów (w samym 2018 roku w 66 badaniach klinicznych wzięło udział 1152 pacjentów). W ten pacjenci uzyskują dostęp do najnowocześniejszych terapii, wykraczających nierzadko poza standardowe świadczenia opieki zdrowotnej; lekarze natomiast – możliwość poszerzania swojej wiedzy, lepszego zrozumienia natury i mechanizmów poszczególnych schorzeń, a także współtworzenia artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach.

Badania kliniczne – niezależnie od ich wyniku – przyczyniają się do rozwoju medycyny i biotechnologii. Stanowią również pozytywny bodziec do postępu w informatyce, której narzędzia są szeroko wykorzystywane w ośrodkach badawczych. Organizacja badań klinicznych w Polsce przekłada się wiec jednoznacznie na poprawę sytuacji polskich pacjentów oraz polskiej nauki. Roche aktywnie działa w tym obszarze – tylko w 2018 roku przeznaczył na ten cel ponad 100 mln zł.