Nowe szanse na prowadzenie badań w Polsce

Centrum Naukowo-Przemysłowe to instytucja, którą wspólnie powołali Roche Polska oraz Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie. Jej celem jest prowadzenie i koordynacja projektów badawczych w dziedzinie onkologii, z których wnioski mają wpłynąć na pozytywną zmianę praktyki klinicznej.

W wyniku działań CNP powstał w 2017 roku Oddział Badań Wczesnych Faz w Centrum Onkologii-Instytucie. To pierwszy w naszym kraju ośrodek onkologiczny, który umożliwia naukowcom czynny udział w pracach nad rozwojem nowych leków na tak wczesnym etapie. Jego powołanie do życia i funkcjonowanie jest możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu Roche oraz wsparciu udzielonemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w ramach programu STRATEGMED II).

Uruchomiliśmy oddział Badań Wczesnych Faz, dysponując pełnym zapleczem logistycznym i eksperckim. Powstaniu naszego ośrodka towarzyszyła wymiana doświadczeń, która zaowocowała nawiązaniem cennych relacji z instytutami badawczymi z Europy i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez partnerskiej współpracy i zaangażowania zespołów – Centrum Onkologii-Instytutu i Roche Polska.

Prof. nadzw. dr hab. Iwona Ługowska

Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego


Oddział Badań Wczesnych Faz jest współtworzony przez wykwalifikowany zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem i pozwala na rozwinięcie potencjału Centrum Onkologii-Instytutu i instytucji partnerskich; dzięki niemu polscy lekarze mogą poszerzać swoją wiedzę oraz opracowywać terapie, które będą mogły pomóc wielu chorym. Jednocześnie już dzisiaj daje pacjentom szansę na dostęp pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii na etapie badań klinicznych.

Ośrodek jest otwarty dla wszystkich firm i instytucji, które chcą rozwijać nowe terapie w Polsce. Prowadzone są w nim badania fazy I/II, badania typu first-in-human (pierwsze podanie u człowieka),badania typu proof-of-concept, badania wymagające ścisłego monitorowania farmakokinetyki lub farmakodynamiki, badania nad biorównoważnością leków.

Model współpracy nauki z biznesem w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne jeszcze do niedawna obarczony był pewną dozą niepewności, jednak takie projekty jak np. Centrum Naukowo-Przemysłowe i Oddział Badań Wczesnych Faz pokazują, że przy odpowiednim zaangażowaniu partnerów możemy w profesjonalny sposób realizować inwestycje o unikalnej wartości. Dzięki wspólnym wysiłkom Centrum Onkologii oraz Roche Polska zwiększyliśmy dostępność do badań klinicznych wczesnych faz co stanowi ogromną wartość zarówno dla pacjenta, jak również polskich naukowców. Niezwykle ważna jest dla nas otwartość Ministerstwa Zdrowia na tego typu inicjatywy.

Wiktor Janicki

Dyrektor Generalny Roche Polska


Wartość badań klinicznych prowadzonych przez Centrum szacowana jest na 10 milionów złotych rocznie. Podczas pierwszego roku funkcjonowania OBWF zrealizował 10 badań klinicznych z udziałem 125 pacjentów.